Photo Gallery Thumbnails for Le Maitai Polynesia, Bora Bora, French Polynesia

We've got 11 photos, 1 video, and specials for Le Maitai Polynesia...click here.

Overview - Le Maitai Polynesia Overwater Bungalow - Le Maitai Polynesia Overwater Bungalow - Le Maitai Polynesia Beach Bungalow - Le Maitai Polynesia Garden Room - Le Maitai Polynesia Garden Room - Le Maitai Polynesia Oceanview Room - Le Maitai Polynesia
Oceanview Room - Le Maitai Polynesia The Haere Mai Restaurant - Le Maitai Polynesia The Tama'a Maitai - Le Maitai Polynesia The Manuia Bar - Le Maitai Polynesia

What's To Like About Le Maitai Polynesia?